Upozornenie

Vážení klienti, zdvorilo vás upozorňujeme na podvodné e-mailové správy, ktoré obsahujú vírus a sú zasielané pod našou hlavičkou. V žiadnom prípade neotvárať prílohu a vymazať, správy sú odosielané z cudzieho servera a teda nie je možné z našej strany zamedziť tomuto konaniu.

S pozdravom a úctou

Dušan Zobek

konateľ spoločnosti

 

VZOR PODPISU V KAŽDEJ NAŠEJ EMAILOVEJ SPRÁVE.
Ak email neobsahuje takýto podpis, prosíme vymazať.

 

Best regards/Mit freundlichen Grüssen
Angelika Janská

A.S. Logistic, s.r.o.
Staviteľská 7
831 04 Bratislava

tel.č.:    +421 2 44 88 58 98
tel./fax: +421 2 44 87 38 94
M:         +421 903 779 549, +421 905 899 549
e-mail: janska@aslogistic.sk, aslogistic@aslogistic.sk
W:         www.aslogistic.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 21312/B