Naše služby

 

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby svojim klientom v nasledujúcich oblastiach:

  • Špedícia
  • Colná deklarácia
  • Zábezpeky colných dlhov
  • Logistika
  • Zasielateľstvo
  • Zabezpečovanie dopravy

Kvalitu našich služieb garantujeme dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze, vývoze a tranzite tovarov, vysokou odbornou úrovňou zamestnancov a korektnou spoluprácou s príslušnými colnými orgánmi.